Your Cart

CONTACT: (+6019) 477 9004

DAILY SHIPMENT

Terms and conditions

Terima kasih kerana melayari laman web kami, https://www.melur.com/ . Sila baca dengan teliti sebelum anda menggunakan laman web. Akses kepada dan penggunaan laman web ini tertakluk pada terma dan syarat berikut. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma atau syarat, anda disaran untuk tidak menggunakan laman web ini.

Perjanjian Jualan Terma dan Syarat Penggunaan

Pelanggan bersetuju untuk terikat dengan perjanjian penjualan ini & menerima Terma & Syaratnya. Perjanjian penjualan ini adalah kontrak sah antara pelanggan dan CompAsia Sdn. Bhd. Pelanggan menerima perjanjian penjualan ini dengan membuat pembelian, membuat pesanan, atau membeli-belah di laman web ini. Terma dan syarat Perjanjian Jualan ini boleh berubah tanpa makluman terlebih dahulu.

Sekiranya terdapat percanggahan antara terma dan syarat yang dinyatakan dalam pesanan pembelian anda dan perjanjian penjualan ini atau apa-apa terma dan syarat pada invois kami, anda bersetuju bahawa peruntukan Perjanjian laman web ini dan invois kami yang akan digunakan.

Oleh itu, pastikan anda telah membaca dan memahaminya sebelum membuat pesanan. Apabila anda membuat pesanan, anda menerima syarat-syarat ini, dan juga:

 • Terma & Syarat
 • Dasar Privasi
 • Penghantaran
 • Penafian

Hak Penolakan

Sebarang Produk atau maklumat yang dipaparkan di Laman web ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran, undangan, permintaan, nasihat, arahan atau saranan untuk sebarang tindakan atau membeli apa-apa Produk yang diiklankan di Laman Web.

Harga & Maklumat

Semua harga tertakluk kepada perubahan. Untuk semua harga, produk dan tawaran, MelurDotCom Trading berhak untuk membuat penyesuaian kerana keadaan pasaran yang berubah, penghentian produk, perubahan harga pengeluar, kesalahan dalam iklan dan faktor lain. MelurDotCom Trading berusaha sedaya upaya untuk meletakkan maklumat yang tepat dan terkini di Laman web ini, namun MelurDotCom Trading tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan laman web ini. MelurDotCom Trading tidak memikul tanggungjawab atau bertanggungjawab atas kesalahan dan peninggalan dalam kandungan di laman web ini. Harga, stok, dan tawaran promosi mungkin tidak sama antara laman web dan kedai kami.
Bayaran penghantaran tidak termasuk dalam harga produk yang disenaraikan. Bayaran akan bergantung pada lokasi produk dihantar, kaedah penghantaran yang dipilih dan nilai pesanan. Bayaran penghantaran tersebut akan diberitahu kepada pelanggan setelah produk disahkan untuk pembayaran.

Paparan Produk

MelurDotCom Trading akan berusaha untuk memastikan bahawa keterangan, gambar, dan warna produk di Laman ini tepat dan selengkap mungkin. Kami bagaimanapun tidak menjamin bahawa keterangan, gambar, dan warna produk yang dipaparkan adalah tepat, lengkap, terkini atau bebas ralat. Jaminan kami ialah setiap pokok yang dihantar adalah dari spesis yang betul.

Jaminan Produk

Kami tidak memberikan waranti atau jaminan bagi setiap pembelian pokok. Namun sekirainya ada mempunyai aduan dan ingin menuntut gantirugi atau pemulangan wang, sila rujuk Polisi berkaitan di atas.

MelurDotCom Trading akan berusaha untuk memastikan bahawa keterangan, gambar, dan warna produk di Laman ini tepat dan selengkap mungkin. Kami bagaimanapun tidak menjamin bahawa keterangan, gambar, dan warna produk yang dipaparkan adalah tepat, lengkap, terkini atau bebas ralat. Jaminan kami ialah setiap produk atau pokok yang dipaparkan adalah tepat dari segi spesis atau jenisnya.

Pendedahan kepada Penguatkuasaan Undang-undang

MelurDotCom Trading boleh mendedahkan maklumat pengguna kepada agensi penguatkuasaan undang-undang tanpa persetujuan atau pemberitahuan lebih lanjut kepada pengguna atas permintaan yang sah dari agensi tersebut. Kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan agensi penguatkuasaan undang-undang.

Menukar Kandungan Laman Web dan Perkhidmatan

MelurDotCom Trading berhak untuk menyemak semula dasar-dasarnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan.

Refer-A-Friend

Refer A Friend Syarat-syarat:

 1. Tawaran Rujukan (untuk Rakan):

  • Para penganjur boleh menawarkan diskon kupon kepada rakan-rakan mereka.
  • Kupon ini hanya sah untuk pelanggan baru.
  • Kupon rujukan akan tamat selepas 4 minggu secara lalai.
 2. Syarat-syarat Rujukan:

  • Rakan-rakan perlu membuat pembelian minimum RM100.
  • Pembelian minimum hanya terpakai untuk kategori produk yang terpilih.
 3. Ganjaran Rujukan (untuk Penganjur):

  • Penganjur akan menerima ganjaran bagi setiap rujukan yang berjaya menghasilkan pelanggan baru.
  • Ganjaran diberikan hanya untuk pembelian pertama oleh rakan.
  • Jenis ganjaran adalah kredit kedai sebanyak 20% dari pesanan rujukan tanpa syarat pembelian minimum.
 4. Had Rujukan Penganjur:

  • Penganjur dibatasi untuk membuat maksimum 5 rujukan setiap bulan.
  • Apabila penganjur mencapai had rujukan mereka, mereka akan dihalang daripada menerima kredit rujukan tambahan, dan kupon rujukan yang dikongsi akan dinyahaktifkan.
 5. Tertakluk kepada Perubahan:

  • Harap maklum bahawa terma-terma ini tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Kami berhak untuk mengubah suai syarat-syarat program rujukan mengikut keperluan.

Dengan menyertai Kempen Rujuk Rakan kami, para penganjur dan rakan-rakan mereka bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat di atas dan mana-mana peraturan atau panduan lain yang ditetapkan oleh program ini. Kempen ini direka untuk memberi ganjaran kepada para penganjur kerana berkongsi pengalaman positif mereka dengan produk kami sambil menyediakan penjimatan yang berharga kepada rakan-rakan mereka.


English Version

Refer a Friend Campaign Terms:

 1. Referral Offer (for the Friend):

  • Advocates can offer their friends a coupon discount.
  • The coupon is valid only for new customers.
  • Referral coupons expire after 4 weeks by default.
 2. Referral Requirements:

  • Friends must make a minimum purchase of RM100.
  • The minimum purchase is applicable only to selected product categories.
 3. Referral Reward (for the Advocate):

  • Advocates receive a reward for each successful referral resulting in a new customer.
  • The reward is granted only for the friend’s first purchase.
  • The reward type is store credit, which amounts to 20% of the referral order without any minimum order requirement.
 4. Advocate Referral Limit:

  • Advocates are limited to making a maximum of 5 referrals per month.
  • Once an advocate reaches their referral limit, they will not earn any further referral credit, and their shared referral coupons will be disabled.
 5. Subject to Change:

  • Please note that these terms are subject to change at any time without prior notice. We reserve the right to modify the referral program’s terms and conditions as needed.

By participating in our Refer a Friend Campaign, advocates and their friends agree to adhere to the above terms and any other rules or guidelines set forth by the program. The campaign is designed to reward advocates for sharing their positive experiences with our products while providing valuable savings to their friends. Happy referring!

Penghantaran Segera

Penghantaran harian

Katalog Pokok Terbesar

Lebih 400 jenis pokok

Mesra Pelanggan

Maklumbalas segera

Pembayaran Selamat 100%

FPX / MasterCard / Visa

WeCreativez WhatsApp Support
Tanya melalui WhatsApp!