Your Cart

CONTACT: (+6019) 477 9004

DAILY SHIPMENT

Terms and conditions

Terima kasih kerana melayari laman web kami, https://www.melur.com/ . Sila baca dengan teliti sebelum anda menggunakan laman web. Akses kepada dan penggunaan laman web ini tertakluk pada terma dan syarat berikut. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma atau syarat, anda disaran untuk tidak menggunakan laman web ini.

Perjanjian Jualan Terma dan Syarat Penggunaan

Pelanggan bersetuju untuk terikat dengan perjanjian penjualan ini & menerima Terma & Syaratnya. Perjanjian penjualan ini adalah kontrak sah antara pelanggan dan CompAsia Sdn. Bhd. Pelanggan menerima perjanjian penjualan ini dengan membuat pembelian, membuat pesanan, atau membeli-belah di laman web ini. Terma dan syarat Perjanjian Jualan ini boleh berubah tanpa makluman terlebih dahulu.

Sekiranya terdapat percanggahan antara terma dan syarat yang dinyatakan dalam pesanan pembelian anda dan perjanjian penjualan ini atau apa-apa terma dan syarat pada invois kami, anda bersetuju bahawa peruntukan Perjanjian laman web ini dan invois kami yang akan digunakan.

Oleh itu, pastikan anda telah membaca dan memahaminya sebelum membuat pesanan. Apabila anda membuat pesanan, anda menerima syarat-syarat ini, dan juga:

  • Terma & Syarat
  • Dasar Privasi
  • Penghantaran
  • Penafian

Hak Penolakan

Sebarang Produk atau maklumat yang dipaparkan di Laman web ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran, undangan, permintaan, nasihat, arahan atau saranan untuk sebarang tindakan atau membeli apa-apa Produk yang diiklankan di Laman Web.

Harga & Maklumat

Semua harga tertakluk kepada perubahan. Untuk semua harga, produk dan tawaran, MelurDotCom Trading berhak untuk membuat penyesuaian kerana keadaan pasaran yang berubah, penghentian produk, perubahan harga pengeluar, kesalahan dalam iklan dan faktor lain. MelurDotCom Trading berusaha sedaya upaya untuk meletakkan maklumat yang tepat dan terkini di Laman web ini, namun MelurDotCom Trading tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan laman web ini. MelurDotCom Trading tidak memikul tanggungjawab atau bertanggungjawab atas kesalahan dan peninggalan dalam kandungan di laman web ini. Harga, stok, dan tawaran promosi mungkin tidak sama antara laman web dan kedai kami.
Bayaran penghantaran tidak termasuk dalam harga produk yang disenaraikan. Bayaran akan bergantung pada lokasi produk dihantar, kaedah penghantaran yang dipilih dan nilai pesanan. Bayaran penghantaran tersebut akan diberitahu kepada pelanggan setelah produk disahkan untuk pembayaran.

Paparan Produk

MelurDotCom Trading akan berusaha untuk memastikan bahawa keterangan, gambar, dan warna produk di Laman ini tepat dan selengkap mungkin. Kami bagaimanapun tidak menjamin bahawa keterangan, gambar, dan warna produk yang dipaparkan adalah tepat, lengkap, terkini atau bebas ralat. Jaminan kami ialah setiap pokok yang dihantar adalah dari spesis yang betul.

Jaminan Produk

Kami tidak memberikan waranti atau jaminan bagi setiap pembelian pokok. Namun sekirainya ada mempunyai aduan dan ingin menuntut gantirugi atau pemulangan wang, sila rujuk Polisi berkaitan di atas.

MelurDotCom Trading akan berusaha untuk memastikan bahawa keterangan, gambar, dan warna produk di Laman ini tepat dan selengkap mungkin. Kami bagaimanapun tidak menjamin bahawa keterangan, gambar, dan warna produk yang dipaparkan adalah tepat, lengkap, terkini atau bebas ralat. Jaminan kami ialah setiap produk atau pokok yang dipaparkan adalah tepat dari segi spesis atau jenisnya.

Pendedahan kepada Penguatkuasaan Undang-undang

MelurDotCom Trading boleh mendedahkan maklumat pengguna kepada agensi penguatkuasaan undang-undang tanpa persetujuan atau pemberitahuan lebih lanjut kepada pengguna atas permintaan yang sah dari agensi tersebut. Kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan agensi penguatkuasaan undang-undang.

Menukar Kandungan Laman Web dan Perkhidmatan

MelurDotCom Trading berhak untuk menyemak semula dasar-dasarnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan.
Penghantaran Segera

Penghantaran harian

Katalog Pokok Terbesar

Lebih 400 jenis pokok

Mesra Pelanggan

Maklumbalas segera

Pembayaran Selamat 100%

FPX / MasterCard / Visa

What Our Clients Say
1 review